სისხლი ჩანაწერის რაოდენობა: 268 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 268 ერთეული