ჰეპატიტები ჩანაწერის რაოდენობა: 30 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 30 ერთეული