ჰორმონები ჩანაწერის რაოდენობა: 60 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 60 ერთეული