ციტოლოგია ჩანაწერის რაოდენობა: 6 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 6 ერთეული