კოაგულაცია ჩანაწერის რაოდენობა: 46 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 46 ერთეული