იმუნოლოგია ჩანაწერის რაოდენობა: 221 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 221 ერთეული