გენეტიკური გამოკვლევები ჩანაწერის რაოდენობა: 16 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 16 ერთეული