გამონაჟონი სითხეები ჩანაწერის რაოდენობა: 5 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 5 ერთეული