ლიქვორი (თავზურგის ტვინის სითხე) ჩანაწერის რაოდენობა: 14 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 14 ერთეული