პარაზიტოლოგია ჩანაწერის რაოდენობა: 26 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 26 ერთეული