ჰისტოპათოლოგიური გამოკვლევები ჩანაწერის რაოდენობა: 4 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 4 ერთეული