ლაბორატორიული კვლევები ჩანაწერის რაოდენობა: 1052 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 1052 ერთეული