ბაქტერიოლოგია ჩანაწერის რაოდენობა: 2 ერთეული

# ანალიზის დასახელება ლაბორატორია კვლევის ხანგრძლივობა კატეგორია ფასი
ჩანაწერის რაოდენობა: 2 ერთეული